Preference Banská Bystrica

Preference Banská Bystrica

 Projekt přinesl preferenci veřejné dopravy do města Banská Bystrica. Realizovali jsme tak pravděpodobně první C-ITS projekt na Slovensku vůbec a rozhodně první preferenci přes C-ITS.

Dodáno bylo 5 jednotek RSU na křižovatkách na nábřeží od Europa SC po autobusové nádraží. Dále bylo dodáno 58 jednotek OBU do autobusů a trolejbusů místního dopravního podniku. Tyto jednotky pak společně poskytují preferenci vozidlům veřejné dopravy při průjezdu přes křižovatky. Jednotky OBU jsou napojeny na palubní počítač EMTest.

Preference vozidel tak zajišťuje jejich plynulý průjezd městem a snížení doby jejich jízdy. Tím se veřejná doprava ve městě stává i atraktivnější pro cestující.