Základní principy technologie V2X

Kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS) - propojení silnice, infrastruktury a vozidel v reálném čase

Co je technologie V2X

Technologie V2X představuje v současnosti a blízké budoucnosti obecně přijímaný koncept vzájemné komunikace mezi účastníky silničního provozu a dalšími prvky silniční infrastruktury.

Vedle zkratky V2X (vehicle-to-everything) se můžeme setkat také s pojmy Car2X, C2X. Tento dopravní komunikační systém zahrnuje i další konkrétnější typy komunikace jako V2I (vozidlo-infrastruktura), V2N (vozidlo-síť), V2V (vozidlo-vozidlo), V2P (vozidlo-chodec), V2D (vozidlo-zařízení) a V2G (vozidlo k síti). Vždy se jedná se o způsob komunikace využívající radiové technologie založené na komunikačním standardu IEEE 802.11p (obdoba wifi sítě pracující v pásmu 5,9 GHz, také nazývaná G5), popř. využívající mobilních sítí LTE 5G („celulární V2X“, C-V2X). V Evropě padlo rozhodnutí využívat technologii DRSC (Digtal Short Range Communication) používající základní rádiovou komunikaci poskytovanou standardem 802.11p (G5), zatímco v zámoří, jak se ukazuje, se přiklánějí k celulárním technologiím využívajícím sítě 5G. Tyto technologické rozdíly však pro způsob využití a pro vlastní přínosy komunikace V2X nejsou podstatné.

Podstatné je, že pomocí radiové technologie spolu vozidla mohou hovořit, mezi sebou navzájem a mezi sebou a dalšími zařízeními dopravní infrastruktury, jako jsou řadiče světelné signalizace (semafory), meteostanice, dálniční výstražné vozíky, pracovní stroje atd. si vyměňovat informace, na jejichž základě mají jednak řidiči aktuální informace o dění kolem nich, které by jinak nezískali, jednak vozidla sama mohou reagovat na aktuální situaci s cílem primárně zajistit bezpečnost provozu. Je zřejmé, že technologie V2X je základním předpokladem pro rozvoj autonomní mobility.

Silnice se tak díky V2X stávají částí „internetu věcí“. Kooperativní řídicí sytém propojuje v reálném čase vozidla s infrastrukturou a centrem řízení dopravy. –

Základní prvky V2X

Roadside Unit (RSU)

Základní interface pro bezdrátovou komunikaci mezi silniční infrastrukturou a dalšími aktéry dopravy představuje jednotka RSU (Roadside Unit). Obousměrná komunikace umožňuje jak vysílání informací dalším účastníkům provozu (např. informace o rychlostních limitech, o místních úpravách provozu, varovná hlášení atd.), tak příjem zpráv z palubních jednotek vozidel dalších účastníků. Zajišťuje rovněž spojení a přenos informací s centrálními systémy (back office).

Komunikace přes WiFi 802.11p (G5) a LTE (5G)

Instalace:

  • v robustním odolném pouzdře na sloupech podél komunikace nebo na stožárech světelné signalizace
Onboard Unit (OBU)

Palubní jednotka OBU (Onboard Unit) znamená integraci vozidla, které je jí vybaveno, do kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS). Díky jednotce OBU může vozidlo využívat služby a aplikace, které infrastruktura založená na C-ITS poskytuje. Uživatelé, ať už řidiči nebo autonomní vozidla, dostávají informace, které potřebují pro bezpečnou jízdu. Vozidla hromadné dopravy (tramvaje, autobusy, trolejbusy) či záchranného systému (hasiči, sanitky, policie) si pomocí OBU jednotky říkají o udělení preference na světelně řízených křižovatkách a současně mohou další účastníky provozu, kteří jsou jednotkami OBU vybaveni, informovat o svém pohybu a umožnit tak rychlý a bezpečný průjezd v kritických situacích.

Komunikace přes WiFi 802.11p (G5), popř. LTE (5G)

Instalace:

  • na střeše vozidla (kompaktní varianta)
  • anténa na střeše vozidla, jednotka uvnitř vozu (dělená varianta)
  • součást infotainmentu některých nových sériově vyráběných typů vozidel

Řešení preference dopravy od Herman elektronika

Naše společnost má řešení ...

Chcete více informací? Kontaktujte nás