Preference MHD v dopravě

Cestující v MHD projíždějí křižovatkami rychle, plynule, zpravidla bez zastavení nebo jen s minimálním zdržením.

Technologie V2X ve veřejné dopravě

Preference vozidel MHD na křižovatkách není úplně nová disciplína, nicméně využití technologie V2X přináší nové možnosti v komfortu poskytovanému jak cestujícím, tak samotným řidičům. Časové úspory na linkách MHD, zkrácení jízdních, vyšší atraktivita pro cestující i finanční úspory pro provozovatele jsou spolu s nižšími emisemi CO2 a NO dalšími benefity. Vozidlo přijíždějící ke křižovatce vysílá automaticky řadiči světelné signalizace (SSZ) zprávu, na jejímž základě dostává zelenou pro směr, kterým daná linka jede. Neboť samotná komunikace s řadičem je oboustranná, má řidič k dispozici informaci o udělení preference, popř. doporučení rychlosti průjezdu tak, aby zbytečně nestál na červenou. Díky této obousměrné komunikaci může řidič, a to nejen řidič MHD, nýbrž každý řidič, jehož vozidlo je vybaveno infotainmentem podporujícím V2X, vidět průběh aktuálního signálního plánu. Tedy s předstihem vidět co, co svítí na semaforech na nejbližší křižovatce.

Možnosti jednotek V2X pro veřejnou dopravu

Vozidla MHD jsou vybavena komunikačními jednotkami OBU (On-board unit), které vysílají požadavky na preferenci směrem k řadiči SSZ.

  • Preference vozidel na křižovatkách – jednotka OBU, instalovaná na voze VD, na základě pokynu z palubního počítače EPIS odešle přes V2X pokyn k preferenci vozidla na křižovatce. Tento pokyn přijme RSU na křižovatce, která jej dále předá do řadiče křižovatky. Ten požadavek vyhodnotí a přes RSU odešle do vozidla odpověď.
  • Optimalizace rychlosti před křižovatkou – pokud je křižovatka vybavena jednotkou RSU, může tato jednotka vysílat signální plán řadiče. Vůz na jeho základě může řidiči doporučit rychlost průjezdu tak, aby zbytečně nestál na červenou.

Řešení preference MHD od Herman elektronika

Naše společnost má kompletní řešení preference složek MHD v dopravě.