Hradec Králové – komplexní C-ITS projekt

Hradec Králové – komplexní C-ITS projekt

 

V rámci veřejné zakázky „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“ byl vytvořen velmi komplexní systém C-ITS. Komunikace prostřednictvím technologie V2X sjednocuje komunikaci všech vozidel do jednoho standardu. Systém se skládá ze všech částí C-ITS systému:

  • 40 jednotek RSU na všech křižovatkách ve městě,
  • 130 OBU jednotek na všech vozidlech MHD dopravního podniku,
  • 7 OBU jednotek na vozidlech správy komunikací,
  • 1 OBU jednotka na sanitce 1 OBU jednotka na hasičském vozidle,
  • 1 OBU jednotka na vozidle městské policie,
  • C-ITS Back office server.

Díky komplexnosti projektu jej lze považovat za jedno z nejzajímavějších nasazení v Evropě.

Původním hlavním cílem vytvoření systému C-ITS bylo zajistit preferenci vozidel veřejné dopravy a vozů IZS. V průběhu projektu byly přidány další důležité části, jako například C-ITS Back office server Anbos.

Všechny části systému pracují co nejvíce autonomně a minimalizují interakci s uživatelem:

  • Back office C-ITS může spouštět automatická varování na základě událostí zjištěných z dopravních kamer,
  • vozidla veřejné dopravy přebírají potřebná data z palubního počítače,
  • zásahová vozidla spouštějí varování, když se rozsvítí maják.

Tento projekt přináší významné zlepšení v oblasti stanovení priorit veřejné dopravy a integrovaného záchranného systému v Hradci Králové. Komunikace a technologie V2X umožňují optimalizovat provoz vozidel, zlepšit efektivitu a plynulost dopravy a zároveň zajistit rychlou reakci v nouzových situacích.

20230302_125646