Hradec Králové - komplexní systém C-ITS

Náš stěžejní projekt ukazuje téměř celé spektrum případů použití C-ITS ve fungujícím a úzce propojeném systému ITS. C-ITS nebyl cílem, byl to jen nástroj pro zlepšení městské dopravy. Projekt byl oceněn v celoevropské soutěži C-ROADs Urban C-ITS contest.

Mezinárodně uznávaná ukázka nasazení C-ITS

Projekt "Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" realizovaly české společnosti Cross a Herman. V projektu jsme byli zodpovědní za část C-ITS. Cílem projektu bylo zvýšit efektivitu a bezpečnost dopravy ve městě. C-ITS jako takový nebyl cílem projektu, byl pouze vybrán jako nejvhodnější technologie k dosažení cíle. Na základě našich zkušeností z Brna jsme vytvořili systém, který dosáhl těsné integrace všech částí C-ITS do celkového systému ITS. Díky tomu se nasazení počítá mezi nejzajímavější městské instalace C-ITS v Evropě.

Pozadí projektu

Město se rozhodlo vybudovat komplexní inteligentní dopravní systém, který by umožnil efektivnější a bezpečnější dopravu ve městě. V letech 2020 až 2023 proto došlo k následujícím krokům:

Navrženo pro zlepšení života občanů

Projekt byl realizován s cílem zlepšit život občanů města. Proto existují případy použití, jejichž efekt je již viditelný – přednost MHD a vozidel záchranné služby na křižovatkách. Kromě toho systém poskytuje případy užití, které umožňují lepší informovanost řidičů připojených automobilů.

Hradec_mapy-1

Kompletní systém C-ITS v Hradci Králové se skládá z:

Dodali jsme všechny jednotky C-ITS ve městě a zajistili jejich interoperabilitu. Kromě toho je serverem C-ITS Back office náš server Anbos.

Vozidla veřejné dopravy

V roce 2022 jsme OBU jednotkami vybavili přibližně 130 vozidel veřejné dopravy. OBU jednotka přebírá data související s jízdou z palubního počítače (proprietární protokol). Pomocí stejného protokolu poskytuje palubnímu počítači stav prioritních požadavků.

 

Pro každou sekvenci zastávek existuje interní konfigurace OBU jednotky se seznamem křižovatek plus nájezdy a výjezdy. Tím je OBU jednotka schopna včas požádat o přednost. Konfigurace pochází z našeho serveru Anbos.

Silniční jednotky

V roce 2022 jsme společnosti Cross dodali 40 jednotek RSU, které byly připojeny k jejich řadičům semaforů (TLC). Jednotka RSU je připojena k TLC pomocí Ethernetu s PoE. Jednotky RSU mají následující úkoly:

 • Zajišťovat prioritu veřejné dopravy pomocí zpráv SREM+SEEM. Po přijetí prvního SREM? sleduje RSU polohu vozidla pomocí zpráv CAM a SREM a informuje o tom TLC.
 • Poskytování přednosti nouzovým vozidlům pomocí zpráv CAM. RSU monitoruje vozidlo a ve správný čas spustí prioritu v TLC. Vzhledem k tomu, že v OBU je k dispozici trasa, není důvod používat zprávy SREM. Díky úplnému pokrytí všech TLC prioritami nouzových vozidel je cestování záchranných služeb mnohem bezpečnější a rychlejší.
 • Poskytování informací MAPEM a SPATEM z TLC připojeným vozidlům. V současné době jsou všechny křižovatky nakonfigurovány s MAPEM podle standardů C-ROADS.
 • Distribuce zpráv C-ITS do a z C-ITS Back office Anbos. RSU zprávy nemění, je schopna odesílat podepsané zprávy z C-ITS BO. v opačném směru odesílá přijaté zprávy z vozidel do C-ITS BO.

Vozidla pro práci na silnici

7 vozidel údržby silnic, především zametací vozy a vozy zimní údržby, varují projíždějící řidiče vysíláním výstrah RWW-WM nebo RWW-RM. Varování se spouští automaticky po aktivaci světelného panelu.

C-ITS Back office

Jádrem systému C-ITS v Hradci Králové je náš C-ITS Back office systém Anbos. Ten je zodpovědný za dva důležité úkoly:

 • monitorování, konfigurace a aktualizace všech připojených jednotek C-ITS.
 • generování, podepisování, ověřování a zpracování zpráv C-ITS.
Systém Anbos je připojen k městské smart city platformě INVIPO prostřednictvím Cross, odkud přebírá dopravní informace, které by měly být převedeny na zprávu C-ITS.
Zprávy C-ITS jsou pak distribuovány pomocí protokolu MQTT podle výsledků projektu C-MobILE. Taková distribuce zpráv také umožňuje plně hybridní komunikaci, kdy jednotky C-ITS komunikují jak přímo (prostřednictvím V2X), tak i prostřednictvím C-ITS Back office (latence cca 60 ms). Například požadavek SREM přichází do jednotky RSU jak přímo, tak prostřednictvím C-ITS BO. To pomáhá zvýšit spolehlivost priority, protože existují křižovatky, kde přímá komunikace není možná dostatečně brzy.

Konfigurace jednotek C-ITS

Systém Anbos umožňuje kompletní monitorování a konfiguraci jednotek. To znamená, že je možné:

 • Úplné nastavení palubní jednotky (např. typ vozidla nebo komunikace s palubním počítačem).
  Úplné nastavení RSU, včetně jejího umístění a kompletní konfigurace MAPEM.
 • Úplné nastavení komunikace včetně zabezpečení, PKI a komunikace se servery.
 • Úplné nastavení IP, včetně IP adres, APN a směrovacích tabulek.

Architektura systému

Dodávaný systém se skládá z několika částí, jak je znázorněno na obrázku výše. Položky na polygonu byly dodány v rámci projektu:

 1. INVIPO – systém řízení dopravy na nejvyšší úrovni, nazývaný také platforma chytrého města. Je zodpovědná za shromažďování všech událostí a informací souvisejících s dopravou.
 2. Anbos – Back office server C-ITS, zodpovědný za monitorování a konfiguraci jednotek.
 3. C-ITS Backend – část systému Anbos odpovědná za generování, podepisování, příjem a zpracování zpráv C-ITS.
 4. RSU – jednotky RSU, které jsou obvykle připojeny k řídicím jednotkám semaforů.
 5. OBU – OBU jednotky instalované v několika typech vozidel.
 6. PKI – jednotky jsou připojeny k českému PKI.
 7. BO-to-BO server – tento server poskytuje zprávy C-ITS z ostatních C-ITS BO v České republice.
 8. Other traffic servers – zdroj dopravních informací pro INVIPO.

Všimněte si, že systém C-ITS Back office Anbos komunikuje s jednotkami pomocí dvou protokolů:

 1. Protokol I3 – protokol pro distribuci zpráv založený na MQTTS podle návrhu projektu C-MobILE.
 2. Protokol I4 – rozhraní založené na HTTPS pro monitorování a konfiguraci.