Preference dopravy pomocí V2X

Zvýšení rychlosti a plynulosti při průjezdu městem

Komplikovaná dopravní situace ve městech často vede k nežádoucímu zpomalení vozidel, které mají sloužit veřejnosti - vozidel veřejné dopravy, složek IZS či případně i vozidel s těžkým nákladem. Řešením těchto problémů je preference vozidel na řízených křižovatkách. Přes technologii V2X vozidlo zažádá o preferovaný a tedy zrychlený průjezd křižovatkou. Technologie V2X samozřejmě umí nahradit stávající systémy preference vozů, ale navíc přináší velké množství nových funkcí. Jedná se tedy o nejvýhodnější technologii pro nové nasazení i pro nahrazení existujících systému.

Základem preference vozů je komunikace mezi vozidlem a řadičem křižovatky. Díky komunikaci V2X jednotka OBU na vozidle vyšle požadavek na preferenci, který je přijat jednotkou RSU. Ta tento požadavek předá do řadiče. Reakcí řadiče je úprava signálního plánu tak, aby vozidlo bylo co nejméně zdrženo stáním v křižovatce.

Technologie V2X navíc umožňuje i předání informace o stavu zpracování požadavku zpět do vozu. Je tak možno i koordinovat průjezd vozidla křižovatkou.

Ačkoliv preference vozů na křižovatkách není zdaleka jediným využitím komunikace V2X, její přínos je vidět ihned po nasazení. Není tak třeba čekat na to, až automobilky vybaví svá vozidla jednotkami OBU přímo z výroby.

V současné době máme již dost zkušeností z produkčních nasazení na to, abychom mohli prohlásit, že V2X je plně připraveno na použití pro preferenci všech typů vozidel. Rozhodně tak není třeba se této technologie obávat.

Preference MHD

Preference vozidel MHD přináší mnoho výhod pro plynulost, bezpečnost a rychlost veřejné dopravy ve městech

Preference IZS

Preference vozidel Integrovaného Záchranného Systému umožňuje jeho složkám rychlejší a bezpečnější příjezd k místu zásahu.