Preference IZS v dopravě

Podpora záchranných služeb zasahujících při nehodách a incidentech pomáhá zachraňovat majetek a lidské životy.

Technologie V2X ve složkách integrovaného záchranného systému

Využití technologie V2X pro preferenci vozidel integrovaného zásahového systému umožňuje zásahovým vozidlům projíždět křižovatkami rychle a bezpečně. Vozidlům Hasičského záchranného sboru, sanitkám či policii nehrozí, že se zdrží díky husté městské dopravě. Naopak, na křižovatkách. kterými projíždějí, dostávají automaticky zelenou.  Řidiči dalších vozidel, která by jinak zůstala v zácpě a bránila volnému průjezdu, mohou ve svém vozidle obdržet informaci, že se blíží zásahové vozidlo, odkud přijíždí a pokyn, jak se mají řadit, aby umožnili průjezd. To není žádné sci-fi, technologie V2X se již dnes stává standardní sériovou výbavou infotainmentu osobních vozidel.

Možnosti jednotek V2X pro složky IZS

Systém funguje tak, že palubní jednotky v zásahových vozidlech (tzv. OBU, on-board unit) vysílají několikrát za vteřinu zprávy, které přenášejí informaci o poloze a rychlosti přímo do jednotky řídicí světelnou křižovatku (řadiče SSZ) obsahující jednotku RSU (road side unit). Pokud zařízení detekuje blížící se pohotovostní vozidlo, spustí se odpovídající signální programová sekvence udělující absolutní prioritu projíždějícímu vozidlu, kdy je zelená pouze pro směr přijíždějícího hasičského vozu a všechny ostatní směry mají v tento okamžik červenou. Jakmile hasiči projedou křižovatkou, řadič přepne signální plány zpět do normálního provozu, díky čemuž je dopad na silniční provoz a narušení dopravy minimální.

Pokud zásahové vozidlo spustí výstražný majáček, začne palubní jednotka OBU vysílat zprávy typu CAM a DENM. Generování příslušného typu zprávy je obvykle v souladu se standardy C-Roads. Na zprávy typu CAM reagují řadiče světelné signalizace přepnutím signálních plánů pro udělení absolutní preference přijíždějícímu zásahovému vozidlu. Na základě zprávy DENM se pak ostatním vozidlům mohou zobrazit informace o blížícím se vozidle.

  • Preference vozidel na křižovatkách – jednotka OBU, instalovaná na voze VD, na základě pokynu z palubního počítače EPIS odešle přes V2X pokyn k preferenci vozidla na křižovatce. Tento pokyn přijme RSU na křižovatce, která jej dále předá do řadiče křižovatky. Ten požadavek vyhodnotí a přes RSU odešle do vozidla odpověď.
  • Optimalizace rychlosti před křižovatkou – pokud je křižovatka vybavena jednotkou RSU, může tato jednotka vysílat signální plán řadiče. Vůz na jeho základě může řidiči doporučit rychlost průjezdu tak, aby zbytečně nestál na červenou.

Řešení preference IZS od Herman elektronika

Naše společnost má řešení ...