Dodávka 110 kusů OBU jednotek pro město Ludwigsburg

Dodávka 110 kusů OBU jednotek pro město Ludwigsburg

Společnost Herman zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku 110 kusů OBU jednotek pro autobusy a zásahová vozidla ve městě Ludwigsburg v Bádensku-Württembersku. Vítězství v tendru potvrdily úspěšné funkční testy, které otevřely cestu pro vlastní dodávku. Jednotky se montují do autobusů místního dopravce LVL Jjäger a do zásahových vozidel. Využití jednotek je pro zajištění preference na světelně řízených křižovatkách ve městě Ludwigsnurg, a to jak pro autobusy městské hromadné dopravy, tak pro vozidla zásahové služby. Preference ve městě Ludwigsburg bude realizována kompletně s využitím technologie V2X.