Projekt preference vozů HZS v Brně

Projekt preference vozů HZS v Brně

Na přelomu let 2020/2021 jsme dokončili montáž C-ITS preferenčních jednotek do 13 vozidel HZS JmK (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje). Celkem jsme tak již pro HZS dodali 15 jednotek UCU 5.0V uzpůsobených právě pro montáž do hasičských vozidel a nejen tam. Tyto jednotky zajišťují absolutní preferenci hasičských vozů na křižovatkách v Brně. Instalovány byly na veškerou prvosledovou techniku, tedy na cisternové stříkačky, velitelské vozy, vyprošťovací automobily i automobilové žebříky, tj. byla tak ověřena  montáž jednotek na nejrůznější typy vozů, od osobních automobilů až po těžkou techniku.

Dodané jednotky splňují nejnovější požadavky na C-ITS systémy, například používají zabezpečenou komunikaci a jsou registrovány v PKI C-ROADS. Systém je tedy již několik měsíců v ostrém provozu a dle našeho názoru se osvědčil.

Obr. 1: Ukázka prvosledové techniky vybavené absolutní preferencí vozidel HZS z doby montáží na přelomu 2020/2021.

Tímto projektem se završila dlouhodobá spolupráce s HZS, která začala v roce 2017 testovacím provozem na vozidlech. Spolupráci s HZS JmK jsme navázali koncem roku 2016, kdy jsme již vyvíjeli první jednotky s komunikací V2X (C2X) a společně se dohodli na parametrech preference vozidel HZS. První praktické testy jsme zahájili na podzim. Z té doby pochází několik zajímavých snímků: 

Obr.2: Ukázka průjezdu hasičského vozu přes tři na sebe navazující křižovatky. Záběry pořízené jako snímky z kamery na voze, přenášené v reálném čase jako video na dispečink a to za denní viditelnosti.

Tyto zkoušky pokračovali realizací „komunikačního preferenčního uzlu„, kdy do systému preference byly pokusně zapojeny 3 křižovatky po sobě jdoucí. Na následujícím dvojobrázku obrázku je pak vidět, když vozidlo HZS projíždějící křižovatkou s aktivní preferencí HZS má křižovatku „vyklizenu“ a svítí mu zelená (obrázek vlevo) a na čtvrté křižovatce, kde již preference nebyla(obrázek vpravo), muselo vozidlo HZS projíždět křižovatku pomalu a v protisměru. Ztrátu průjezdu vozidla k zásahu cca 10 sekund.

Obr. 3: Ukázka preference HZS za ztížených povětrnostních podmínek – vlevo snímek z křižovatky s preferencí, vpravo – bez preference na křižovatce.

V roce 2018 jsme pak budovali projekt RIS II, kdy se pomocí komunikace V2X začala provádět preference vozidel MHD. Následně na to se v rámci projektu C-ROADS se podařilo vytvořit jednotný způsob preference pro vozidla HZS a MHD na křižovatce. Vznikl tak jednotný systém umožňující preferenci založený na evropském standardu C-ITS. Toto propojení vytvořilo unikátní a největší systém preference v Evropě (je do něj zapojeno cca 750 vozidel MHD) a okolo 100 křižovatek (z toho 90 dodávala firma Herman) a dnes již i 15 vozidel HZS.

V roce 2019 byly vybaveny 2 prvosledové zásahové vozy komunikačními jednotkami UCU 5.0V v rámci dodávky nových vozů. Více zde. V článku je video ze zkušební jízdy i video navazující na snímky z obr. 3.

Nové způsoby a ověřování preferencí HZS je dále rozvíjeno. Např. jedním z rozvojových cílů bylo zajištění průjezdu nejen „sólo“ vozidel, ale i řešení, kdy k zásahu jede konvoj vozidel. V tomto případě musí jednotka RSU na křižovatce tuto situaci rozpoznat a zajistit preferenci tak, aby křižovatkou projel „bezpečně“ celý konvoj vozidel (první i poslední vozidlo musí vjet a vyjet bezpečně z daného polygonu). Tuto zkoušku bylo možno provést teprve poté, co bylo 15 vozidel HZS vybaveno komunikačními (preferenčními) jednotkami UCU 5.0V.

Obr. 4: Záběry z testu průjezdů konvoje vozidel HZS křižovatkami z března 2021.Prioritizace křižovatek v Brně pro IZS

Co napsat na závěr?

Vybavením 15 vozidel HZS byla dokončena jedna z etap budování preference vozidel HZS a to na straně prvosledových vozidel. Další etapou bude zajisté rozšíření této preference na všechny křižovatky v městě Brně. Jsme přesvědčeni, že tento systém zajistí bezpečnější a rychlejší průjezd vozů HZS k místu zásahu a zvýší tak i bezpečnost obyvatel Brna i Jihomoravského kraje. Vždyť o lidských životech mnohdy rozhodují sekundy a tyto mohou vozidla HZS získat právě bezpečným průjezdem křižovatkou řízenou preferencí pomocí V2X. Včasná záchrana jednoho lidského života může značit plnou kvalitu jeho života a tím mimo jiné i značné ekonomické úspory nevynaložením nákladů na jeho léčení.