OBU v projektu BiDiMoVe, Hamburg, DE

OBU v projektu BiDiMoVe, Hamburg, DE

Naše jednotka OBU byla instalována na autobus společnosti Hamburger Hochbahn. Jednalo se tak o o důsledek naší úspěšné účasti na BiDiMoVe Plugtestu, který se konal v srpnu 2021.

Nyní je tedy jednotka úspěšně provozována v rámci projektu BiDiMoVe v Hamburgu. V současné době zajišťuje preferenci na 9 křižovatkách, kde jsou RSU od společností Swarco a Yunex. Jednotka je úspěšně připojena k palubnímu počítači společnosti Trapeze.

Projekt má tyto vlastnosti

  • Preference pomocí zpráv SREM a SSEM dle standardu BiDiMoVe.
  • Zabezpečená komunikace – jednotka je registrována v PKI BiDiMoVe, poskytovaného společností Escrypt.
  • Jednotka OBU je připojena k palubnímu počítači pomocí protokolu IBISPlus. Takto získává přehled o zastávkách, lince, čísle spoje či aktuálnímu zpoždění.