Případové studie

Pilotní provoz preference vozů ZZS a MHD v Ústí nad Labem

Preference ZZS

Od října 2020 je v provozu testovací nasazení preference vozů krajské ZZS (zdravotnická záchranná služba) v Ústí nad Labem. Jednalo se o první nasazení tohoto typu preference (ZZS), se kterou nebyla prozatím zkušenosti. Stejně jako v případě HZS v Brně i zde je komunikace V2X zabezpečená a použité certifikáty jsou uznané na evropské úrovni. Je tak zabráněno neoprávněnému zneužití. Navíc je využita hybridní komunikace, kdy zprávy se vysílají jak přes V2X, tak přes LTE připojení. Takto je zajištěna maximální spolehlivost systému.

Ve spolupráci se společností NTD  jsme dne 21.10.2020 vybavili 2 křižovatky jednotkami RSU (Road-Side Unit) u nemocnice v Ústí a to:

  • Sociální péče – Mezní (u nemocnice) (K12)
  • Sociální péče – Krušnohorská (K11)

Obě RSU jednotky jsou připojeny k řadičům Cross.

Obr. 1: Umístění jedné z jednotek RSU u nemocnice v Ústí nad Labem. Jednalo se o nové mechanické provedení.

a jednu vozidlovou ambulanci jednotkou OBU – jednotka UCU 5.0V. Druhé vozidlo ambulance bylo instalováno v měsíci červu 2021.

Obr. 2: Sanitka, do které byla jednotka OBU (jednotka UCU 5.0V) namontována

Díky tomu, že obě křižovatky s RSU jsou blízko krajské nemocnice, je preference ZZS hodně využívána. Průměrný počet denních výjezdů s preferencí ZZS je na každé z křižovatek asi 10x za den (preference je aktivní spolu se zapnutými majáky). Z hlediska vytížení se pravděpodobně jedná o jednu z nejvíce využívané křižovatky v ČR.

Dosažené výsledky za první dva a půl měsíce provozu v roce 2020 byly velmi zajímavé. Níže je uvedena statistika preference na křižovatce – Sociální péče x Krušnohorská a to průměrná rychlost průjezdu a počet průjezdů. Z tabulky je zřejmé, že největší počet preferencí byl použit při výjezdu z nemocnice. Logicky je nejvyšší rychlost z ulice Bělehradské (70 km/h), protože vůz jel rovně k nemocnici a nemusel brzdit.

Obr. 3: Statistiky průjezdů a rychlosti na křižovatce K11 - Sociální péče x Krušnohorská při příjezdu z různých ramen křižovatky při využití preference.

Dalším velmi zajímavým statistickým výsledkem bylo zvýšení průměrné rychlosti průjezdu vozidla ambulance křižovatkou z ulice Bělehradské s časem poté, co si řidiči zvykli, že systém funguje. Z grafu je zřejmé, že rychlost průjezdu křižovatkou se zvýšila o cca 10 km/hod.

Obr. 4: Růst průměrné rychlosti průjezdu křižovatkou v závislosti na ověření její funkčnosti.

Preference vozidel MHD

Kromě preference vozů ZZS jsme pilotně spustili v červnu 2021 i preferenci 2 vozidel MHD Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. na dvou vozidlech. Za tímto účelem jsme vozidla vybavili standardními jednotkami UCU 5.0 pro MHD a  převodníkem na “odposlech” dat z vozidlových sběrnic. Dle toho získává jednotka potřebná data pro komunikaci s křižovatkou.

Obr. 5: Vozidlo MHD z DPmUL, které má nainstalovánu preferenci MHD pomocí jednotek UCU 5.0

Závěr

Zkušební provoz ukazuje, že vozidla ZZS získají při průjezdu křižovatkou cenné sekundy určené pro záchrabnu lidského života. U MHD pak preference značí úsporu pohonných hmot a plynulejší jízdu. Navíc RSU vysílají signální plán řadiče křižovatky, takže jakákoliv vozidla s V2X mohou tento plán přijmout. Tak pilotní provoz V2X komunikace v Ústí nad Labem nabízí v podstatě kompletní sadu dnes využitelných městských C-ITS služeb.