Karlovy Vary: Modernizace dopravního systému s využitím 5G technologie

Karlovy Vary: Modernizace dopravního systému s využitím 5G technologie

V měsíci červen přichází do města Karlovy Vary významný pokrok v oblasti dopravy a inteligentních řešení. Součástí projektu 5G pro 5 měst, který se zaměřuje na implementaci 5G sítí ve městech, byly dodány nové technologické jednotky, které přinesou vylepšení pro veřejnou dopravu a záchranné složky.

Celkem bylo v rámci projektu dodáno 3 jednotky RSU a 10 jednotek OBU. Z těchto dodaných jednotek, až 7 bylo určeno pro veřejnou dopravu, 2 pro záchranné složky a 1 jednotka pro dopravní podnik města.

V rámci tohoto projektu byly také dodány tablety s aplikací V2Vis firmy Herman, které mají sloužit jako informační rozhraní pro řidiče přímo v vozidle. Tyto tablety budou zobrazovat různé informace, jako například výstražné, zákazové a příkazové dopravní značky, varování před prací na silnici, identifikaci nebezpečných lokalit a možné kolize s vozidlem. Kromě toho budou řidiči informováni o přítomnosti chodců a cyklistů na přechodu.

Dále byla implementována kamerová síť, která automaticky detekuje nebezpečné situace na silnicích. Tyto situace jsou následně vysílány prostřednictvím OBU jednotek jako výstražné zprávy, čímž se zvyšuje informovanost řidičů a přispívá se k zlepšení bezpečnosti na silnicích města.

Celý tento projekt představuje významný krok směrem k inteligentní dopravě ve městě Karlovy Vary. Implementace 5G technologie umožňuje využití moderních řešení, která zlepšují bezpečnost a efektivitu jazdy.